مشاور


نام شرکت :پرشیا فاوا گسترش

نام مدیر عامل:سوده شهروزی

تلفن :۸۸۵۱۳۷۹۰

فکس:۸۸۵۱۳۷۸۹

ایمیل:info@persiafava.com

وب گاه :www.persiafava.com


نام شرکت: فنی مهندسی منشور کاشف

نام مدیرعامل: حمید عبداللهی

تلفکس : ۷۷۶۰۱۵۵۶

ایمیل: info@manshoorkashef.com

وب گاه: www.manshoorkashef.com


 


نام شرکت :فام زیر ساخت

نام مدیرعامل:میثم طوسی

تلفن :

فکس:

ایمیل:

وب گاه: