Home کارگروه های انجمن

کارگروه های انجمن

کارگروه­های عمومی انجمن آشنا

۱-     تدوین لوایح و مقررات

۲-     مطالعات بازار و بازاریابی

۳-     پشتیبانی (مالی/ اداری/ رفاهی/ تسهیلات )

۴-      داوری

۵-    کسب­ و کارهای نو

۶-      روابط عمومی

۷-     صادرات و سرمایه­ گذاری

کارگروه­های تخصصی نرم­ افزار :

۸-       نرم ‏افزارهای برنامه­ ریزی منابع سازمان

۹-       نرم ‏افزارهای بانکی

۱۰-   نرم ‏افزارهای مکان محور

۱۱-   بسته­ های نرم­افزاری

۱۲-   نرم­ افزارهای سفارش مشتری و صنعتی

۱۳-   نرم ­افزارهای پایه و زیرساخت­

۱۴-   نرم افزارهای بازی

۱۵-   نرم ­افزارهای موبایل

۱۶-    نرم ‏افزارهای مخابراتی

۱۷-   نرم ­افزارهای امنیت

۱۸- نرم­ افزارهای سلامت