Home آخرین اخبار انجمن آشنا حضور دبیر انجمن آشنابا عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت یاران و چالش های کسب و کاری

حضور دبیر انجمن آشنابا عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت یاران و چالش های کسب و کاری

در بخش دیگر نمایشگاه تراکنش علی رضا بزرگمهری دبیر و نائب رئیس انجمن شرکتهای نرم افزاری(آشنا ) به عنوان دبیر علمی سمینار پرداخت یاران و چالش های کسب و کاری در کنار اعضای پنل به تشریح موضوع پرداختند.

ملاحظه کنید

«آشنا» آماده داوری در اختلافات فعالان صنفی است

نهاد داوری چه اهمیتی دارد و در قانون چه پیش‌بینی‌هایی دراین خصوص صورت پذیرفته است؟ داوری د…