Home آخرین اخبار انجمن آشنا روئین وثوق :آنچه مدیران ارشد قبل از تصمیم گیری،انتخاب و پیاده سازی ERP باید بدانند

روئین وثوق :آنچه مدیران ارشد قبل از تصمیم گیری،انتخاب و پیاده سازی ERP باید بدانند

آنچه مدیران ارشد قبل از تصمیم گیری،انتخاب و پیاده سازی ERP باید بدانند

روئین وثوق ، معاونت اجرایی گروه چای دبش در سمینار شناسایی و کاهش ریسک های اقتصادی با ERP به تشریح موضوع

“آنچه مدیران ارشد قبل از تصمیم گیری،انتخاب و پیاده سازی ERP باید بدانند”پرداخت.

روئین وثوق  هدف از این عنوان را  تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری با دورنمایی روشن از مسیر راه در استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان منطبق با الزامات و انتظارات کسب و کار بمنظور راهبری سازمان در شرایط متغیر اقتصادی بیان کرد .

وی افزود سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تمامی داده ها و فرآیندهای یک سازمان را ضمن ارائه بهترین تجربیات دریک پایگاه داده واحد ادغام می نماید.

برنامه استراتژیک ، ارزیابی آمادگی ، آماده سازی برای انتخاب تامین کننده ، انتخاب تامین کننده و… قدم های پیاده سازی ERP است که سازمان را به مدیریت هزینه ها، افزایش بهره وری، بهره گیری از مزیت های رقابتی و فرصت های فروش می رساند.

افزایش انعطاف پذیری و کاهش تاخیر در فرآیند عملیات های تولیدی، رقابت پذیری به واسطه پباده سازی بهترین تجربیات صنعتی، افرایش بهره وری بواسطه ارتباطات بهتر درون سازمانی و با شرکای تجاری، اثربخشی بیشتر مدیریت منابع بواسطه نظارت بی وقفه بر فرآیندهای تولید و هزینه ها، واکنش سریع به تغییرات شرایط بازار و فرصت های جدید از مزایای استفاده از ERPاست .

جهت دریافت فایل کامل کلیک کنید.

ERP profil

ملاحظه کنید

نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه با همکاری انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا) و انجمن صنفی صنعت شیشه

نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه با همکار…